Viktig ! Vi følger smittetiltakene som er iverksatt fra og med 3.februar.

Det betyr i praksis at plassen er åpen for aktivitet forbundet med hobbyen vår !

 

                Vi henstiller alle besøkende, også de som ikke har fløyet til å skrive seg inn i loggboka.

                Dette vil bidra i smittesporing hvis det skulle bli nødvendig.

 

                For øvrig følger vi generelle smittevernregeler fra Helsedirektoratet 

 

                Ta hensyn til andre og hold avstand!!

 

                                                                                                          

      Styret følger til enhver tid med på føringer fra Helsedirektoratet, og endringer kan komme, enten den ene eller den andre veien.

Sist brøytet

snowshovelHaver: 27.01.2021

Årungen: 03.02.2021

Istykkelse: 29.01.2021:  26 cm innerst i bukta, 28 cm ute ved odden. 

19 august 2019

Havercam

bilde

Søk
Besøk
Vi har 2 gjester her nå

Værstasjon

bilde