Sist brøytet

snowshovelHaver: 10.03.2019

Årungen: 02.02.2019

Hva skjedde i BB 2017

Skrevet av Styret den 24 januar 2018

 

 

Blackbird R/C Modellflyklubb Follo i 2017.

Klubben.

Styremedlemmer har vært:  Ingolf Steffensen, formann, Kylle Øvergaard, sekretær, Sander R. Johansen,kasserer og styremedlemmer Trond Kristiansen, Kjell Mangset, Espen Melvold, Brede Skaaden.

 Det har vært avholdt styremøter stort sett hver måned; totalt 10.

Antall medlemmer pr 31.12.2017 var 97.

På nyåret 2018 flytter Kylle Øvergaard og forlater regionen etter mange års fantastisk innsats i Blackbird´s styre.

For å fylle den ledige plassen er Hugo Bertehlsen tatt inn i styret fra oktober 2017.

Arrangementer

Etter to år med dårlig/manglende is fikk vi igjen en bra sesong på isen, og et vellykket Pølsetreff ble avholdt på Årungen. Flott vær ga stort fremmøte og et hyggelig økonomisk resultat.

2den påskedag ble det også i år avholdt Påsketreff på Haver. På det meste var det 20 biler på ny utvidet parkeringsplass i det fine vårværet.

Sjøflytreff på Årungen med bra deltagelse.

Midtsommertreff ble som vanlig avholdt midt i ferietiden med bra oppmøte.

Haverrally ble denne gang avholdt under flotte forhold. Godt fremmøte med 25 biler på parkeringen på det meste.

Dugnader

Dugnaden i mai ble også denne gang lagt til en kveld midt i uken fordi mai tradisjonelt har vist seg som en vanskelig måned å avholde helgedugnader i. Dette grunnet konfirmasjoner, brylluper og andre dugnader. Ikke det store fremmøtet. Kun 1 medlem utenom styret; men vi fikk da ryddet utvidet parkeringsplass for stein slik at vi kan klippe der med traktor

Høstdugnaden ble lagt til september; en måned tidligere enn før for å unngå  kollisjon med andre aktiviteter. Dette fungerer også, og i høst fikk vi bl.a. malt litt mer på brakke og container, satt opp brøytestikker, skiftet olje på traktor og snøfresere, hentet inn et par trær til ved og ryddet brakke, container og garasje.

Innendørs flyging

 

Alliansehallen i Ski ble leid to ganger på ettervinteren. Fremdeles brukbart oppmøte hvor det ble solgt kaffe og vafler til et lite overskudd.

Det ble også holdt to inneflyginger på høsten. Ikke det helt store fremmøte, men totalt så vidt i balanse økonomisk.

Skoling

Ingen skoling denne sesongen da det ikke har vært noen påmeldte elever.

 

Drift

Vinteren 2016/17 ble Haver brøytet av en gjeng innsatsvillige medlemmer.

Lite snø gjorde at det ikke påløp utgifter til brøyting av veg og parkering.

Isforholdene på Årungen var denne vinteren såpass bra at det ble tilnærmet normal vinteraktivitet; selv om adkomsten tidvis var utfordrende grunnet isforholdene innerst i bukta. Vi har også denne vinteren lagt ut ismelding på NVE sitt iskart.

Sommerdriften med Automower robotklipper fungerer fortsatt utmerket. Det var kun 4-5 utrykninger hvor klipperen hadde satt seg fast. Problemområdene utbedret fortløpende.

Med 6 solcellepaneler har vi nå tilstrekkelig kapasitet til nåværende behov. I tillegg brukes bensinaggregatet som backup. Noe som skjedde noen ganger, spesielt på høsten, grunnet for lange perioder med dårlig vær og dermed for lite sol.

Vi lader fortsatt kontinuerlig to batteribanker fra 6 solcellepanel. En på  475 Ah som brukes til Automower og en på 510 Ah som går til brakka, startbordene og ladestasjon for flybatterier.

Investeringer

Det ble på vårparten kjøpt inn ny traktor da vi kom over et meget gunstig tilbud. Ubetydelig brukt med nypris 22500,- ble innkjøpt for 15000,-

I oktober ble det også kjøpt inn ny Husquarna Automower med 25 % høstrabatt. Pris 26250,-

Dette ble gjort med tanke på at det kan være lurt å bytte mens den gamle fortsatt har brukbar salgsverdi. Regner med å selge den gamle våren 2018.

Økonomi

Styret anser at klubben har en tilfredstillende god økonomi, og budsjett lagt for 2018 balanserer med kr 81602,-.

Inntektskilder er medlemskontingenten pluss overskudd fra arrangementer.

Kontingenten har for 2017 vært kr 500,- for senior og kr 200,- for junior medlemmer.

For god orden skyld opplyses om at det ikke deles ut styrehonorar eller godtgjørelse av noe slag.

Fremtiden

Klubben har i 2017 som forventet hatt en liten nedgang i medlemstallet, og er forberedt på at vi også i år vil få noe frafall av gamle «sovende» medlemmer. Kontingenten er bestemt fastholdt for 2018 til kr 500,- for senior og 250 for junior. Dette for å dekke inn drift pluss avsetninger til fremtidige fornyelser av materiell.

Utbedring og vedlikehold  av banen vil fortsette.

Klubben vurderer også registrering i Brønnøysundregisteret; med de endringer i organisasjonen det vil måtte medføre.

Styret

Haver 22/01-18

 

 

Søk
Besøk
Vi har 27 gjester her nå