Sist brøytet

snowshovelHaver: 10.03.2019

Årungen: 02.02.2019

Istykkelse Årungen 18.02.2019: 10cm lagvis Våt. Ikke farbar!

Hva skjedde i BB 2016

Skrevet av Styret den 28 januar 2014

Blackbird R/C Modellflyklubb Follo i 2016.

Klubben.

Styremedlemmer har vært:  Ingolf Steffensen, formann, Kylle Øvergaard, sekretær, Sander R. Johansen,kasserer, Trond Kristiansen, Kjell Mangset, Espen Melvold, Brede Skaaden og Roy P.Johansen, skolesjef.

Det har vært avholdt styremøter stort sett hver måned; totalt 10.

Antall medlemmer pr 31.12.2016 var 103.

Arrangementer

Kombinert Pølsetreff/Påsketreff avholdt på Haver grunnet isforholdene på Årungen. Dårlig værmelding ga labert fremmøte, men de som kom fikk både fløyet og spist pølser. Været ble nemlig langt fra så ille som varslet.

Sjøflytreff på Årungen med bra deltagelse.

Midtsommertreff ble som vanlig avholdt midt i ferietiden.

Haverrally uten det store fremmøte. Noe som nok skyldtes at værgudene ikke helt samarbeidet med oss, men med presenninger spent over terassen ble det en hyggelig dag alikevel. Med stort sett oppholdsvær og relativt lite vind så ble det en del flyging også.

Dugnader

Dugnaden i mai ble også denne gang lagt til en kveld midt i uken fordi mai tradisjonelt har vist seg som en vanskelig måned å avholde helgedugnader i. Dette grunnet konfirmasjoner, brylluper og andre dugnader. Ikke det store fremmøtet, men vi fikk da bygget et nytt startbord, jevnet veien, flyttet begrensningskabelen til klipperen litt inn på banen i nord, ryddet brakke, garasje og container. I tillegg fikk vi også sprøytet elektrobanen, parkering og under sikkerhetsgjerdet mot ugress.

Høstdugnaden ble lagt til september; en måned tidligere enn før for å unngå  kollisjon med andre aktiviteter. Dette fungerer også, og i høst fikk vi bl.a. jevnet ut banen med toppdressing (sand) i nord, malt mer på brakke og container, satt opp brøytestikker og ryddet brakke, container og garasje

Innendørs flyging

 Alliansehallen i Ski ble leid tre ganger på ettervinteren. Fremdeles brukbart oppmøte hvor det ble solgt kaffe og vafler til et lite overskudd.

I høstsemesteret ble det avholdt tre inneflyginger med litt dårlig fremmøte på den første , men fortsatt positivt økonomisk resultat.

Skoling

Denne sommeren har det vært mindre skoling enn tidligere. Skolesjef Roy Johansen, med Magnus Skjærstad som assistent, hadde en elev.

Drift

Vinteren 2014/15 ble Haver brøytet av en gjeng innsatsvillige medlemmer. Det kom godt med da det var veldig varierende forhold på Årungen. Vi har også denne vinteren lagt ut ismelding på NVE sitt iskart.

Sommerdriften med Automower robotklipper fungerer fortsatt utmerket. Det var kun 4-5 utrykninger hvor klipperen hadde satt seg fast. Problemområdene utbedret fortløpende.

Med 6 solcellepaneler har vi nå tilstrekkelig kapasitet til nåværende behov. I tillegg brukes bensinaggregatet som backup. Noe som skjedde tre ganger grunnet for lange perioder med dårlig vær og dermed for lite sol.

Vi lader nå kontinuerlig to batteribanker fra 6 solcellepanel. En på  485 Ah som brukes til Automower og en på 510 Ah som går til brakka, startbordene og ladestasjon for flybatterier.

Veien ved innkjøringen til plassen ble utbedret om våren. På høstparten ble jordhaugene i sydvest planert ut slik at vi får større parkeringsplass når massene får satt seg.

Investeringer

Det ble på vårparten kjøpt inn to nye snøfresere til bruk på Haver da vi kom over et meget gunstig tilbud. Både den grønne og den blå freseren ble solgt.

Økonomi

Styret anser at klubben har en tilfredstillende god økonomi, og budsjett lagt for 2017 balanserer med kr 68600.

Inntektskilder er medlemskontingenten pluss overskudd fra arrangementer. Kontingenten har for 2016 vært kr 450,- for senior og kr 200,- for junior medlemmer.

For god orden skyld opplyses om at det ikke deles ut styrehonorar eller godtgjørelse av noe slag.

Fremtiden

Klubben har i 2016 som forventet hatt noe reduksjon i medlemstallet, og er forberedt på at vi også i år vil få noe frafall av gamle «sovende» medlemmer. Kontingenten er derfor hevet til kr 500,- for senior og 250 for junior. Dette for å dekke inn drift pluss avsetninger til fremtidige fornyelser av materiell.

Det er planlagt innkjøp av ny plentraktor.

Utbedring og vedlikehold  av banen vil fortsette.

Styret

Haver 24/01-17

Søk
Besøk
Vi har 2 gjester her nå